Δώδεκα

δωδεκα

12:00'

Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Η ενότητα θέλει στιβαρά χέρια.

του Κώστα Νικολάου

Η ιστορική αναγκαιότητα μιας πολιτικής συμμαχίας της σοσιαλιστικής, της ανανεωτικής και της ριζοσπαστικής αριστεράς, των οικολόγων και των κινημάτων της πόλης, που να μπορεί να εκπροσωπήσει αποτελεσματικά μια κοινωνική συμμαχία μισθωτών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ανέργων, σπουδαστών, αυτοαπασχολούμενων, μικρών επιχειρηματιών, εμπόρων, ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν κοινά συμφέροντα σε αυτήν τη φάση της σημερινής οικονομικής κρίσης και που μόνον αυτή η συμμαχία μπορεί να οδηγήσει σε μια εναλλακτική και κοινωνικά δίκαιη έξοδο από την κρίση, έχει διερευνηθεί σε προηγούμενο κείμενο (βλ. «Συμμαχία για μια κοινωνικά δίκαιη και πράσινη Θεσσαλονίκη», ιστολόγιο Διαλεκτικά, Απρίλιος 2010).
Ένα πολιτικό εγχείρημα έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010. Ενεργοί πολίτες και στελέχη της σοσιαλιστικής, της ανανεωτικής και της ριζοσπαστικής αριστεράς, των οικολόγων και των κινημάτων της πόλης συναντήθηκαν με την ευκαιρία των δημοτικών εκλογών, δημιούργησαν μια επιτροπή διαλόγου παρατάξεων και κινήσεων πολιτών για τη ριζική αλλαγή στο Δήμο Θεσσαλονίκης και έπειτα από τρίμηνο διάλογο κατέληξαν σ’ ένα προγραμματικό πλαίσιο με ξεκάθαρο ιδεολογικό και πολιτικό προσανατολισμό, βασισμένο σε τρεις άξονες: α) την κοινωνικά δίκαιη έξοδο από την οικονομική κρίση, β) το όραμα για μια πόλη με ταυτόχρονη οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία περιβάλλοντος και γ) το νέο μοντέλο δημοκρατικής διακυβέρνησης του Δήμου με ενεργό συμμετοχή των πολιτών.
Το πολιτικό αυτό εγχείρημα συνάντησης της ευρύτερης αριστεράς και των κοινωνικών κινημάτων με κατάληξη μια προγραμματική σύγκλιση είναι πρωτοφανές για την Ελλάδα και άρα ιστορικής σημασίας. Συνέβη κυρίως γιατί η ιστορική ανάγκη το ζητούσε και γιατί προέκυψε όχι από συμφωνίες κορυφής, αλλά από τα κάτω.
Δεν μετασχηματίσθηκε όμως σε μία και ενιαία πολιτική έκφραση του συνόλου της ευρύτερης αριστεράς και των κοινωνικών κινημάτων. Κι αυτό κυρίως γιατί, άλλοτε κάποιες προσωπικές επιδιώξεις και άλλοτε κάποιες επιμέρους υπαρξιακές ανασφάλειες οδήγησαν στο να κυριαρχήσει το προσωπικό ή το επιμέρους «εγώ» απέναντι στο «εμείς», άσχετα με τη δηλωμένη πολιτική προσέγγιση. Αυτό βέβαια δείχνει τη διείσδυση της αστικής ιδεολογίας του ατομικού καλού, του επιμέρους καλού, του «εγώ» μέσα στους χώρους της ευρύτερης αριστεράς και των κοινωνικών κινημάτων, παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των ενεργών πολιτών και των αντίστοιχων κοινωνικών στρωμάτων επιθυμεί και αγωνίζεται για το συνολικό καλό, για το «εμείς».
Απέτυχε λοιπόν το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης; Κάθε άλλο. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης απέδειξε ότι δεν υπάρχει κανένα ιδεολογικό, πολιτικό και προγραμματικό εμπόδιο για την ενότητα της ευρύτερης αριστεράς και των κοινωνικών κινημάτων. Το κοινό προγραμματικό πλαίσιο είναι η απόδειξη και αποτελεί ήδη ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεκτημένο.
Η υπόθεση της πολιτικής ενότητας του συνόλου της ευρύτερης αριστεράς και των κοινωνικών κινημάτων για να επιτευχθεί και να μπορέσει να οδηγήσει στην κοινωνικά δίκαιη έξοδο από την οικονομική κρίση χρειάζεται να περάσει από τα εύθραυστα χέρια, που βρίσκεται σήμερα στα στιβαρά χέρια των πολιτών και όσων αγωνίζονται «όχι για να ξεχωρίσουν από τον κόσμο, αλλά για να σμίξουνε τον κόσμο».

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Η συμμετοχή μας στο διαπαραταξιακό. Μια πρώτη καταγραφή.


του Ανδρέα Οικονόμου
Η κίνησή μας συμμετείχε επί μήνες και ανελλιπώς στην Επιτροπή Διαλόγου Παρατάξεων και Κινήσεων Πολιτών για τη Ριζική Αλλαγή στο Δήμο Θεσσαλονίκης (Διαπαραταξιακό) καθώς και στις θεματικές ομάδες εργασίας της για το πρόγραμμα και τον κανονισμό. Το έκανε με τρόπο εποικοδομητικό, θετικό, με συνέπεια, σταθερότητα και επιμονή, έχοντας ως βασικό στόχο την ανάδειξη από τα κάτω, με διαβούλευση, δηλαδή με τρόπο υπεύθυνο, συλλογικό, συμμετοχικό, δημοκρατικό, ενός σχήματος που μπορεί να διεκδικήσει νικηφόρα το Δήμο της πόλης μας μετά από 25 χρόνια στρεβλής διοίκησής της από τη συντηρητική παράταξη.
Το σχήμα αυτό δεν αφορούσε πρόσωπα αλλά αρχές, τη διαμόρφωση δηλαδή ενός κοινού προγραμματικού πλαισίου και ενός δημοκρατικού κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου με έμφαση στο συμμετοχικό προϋπολογισμό, καθώς και ενός τρόπου ανάδειξης με πολιτική διαδικασία –και ομοφωνία αν είναι δυνατόν- του υποψηφίου δημάρχου.
Η λειτουργία της επιτροπής ολοκλήρωσε χτες με επιτυχία τις εργασίες της δεύτερης φάσης: αφού σε πρώτη φάση ολοκλήρωσε και παρουσίασε δημόσια το πλαίσιο του προγράμματος και τον κανονισμό λειτουργίας σε κοινή συνέντευξη τύπου, στη συνέχεια (δεύτερη φάση) διαβουλεύτηκε επί μακρόν και κατάληξε στην ανάδειξη του Τάσου Τζήκα ως κοινού υποψηφίου του σχήματος.
Αυτό δεν έγινε εύκολα, ούτε χωρίς τραύματα. Κάθε γέννα έχει πόνους και απώλεια αίματος. Έτσι, πρέπει να συμφωνήσουμε και να κρατήσουμε αυτό που η Δημοτική Κίνηση «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας» γράφει στο δικό της ΔΤ: «οι προγραμματικές επεξεργασίες και ο δημοκρατικός κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που προέκυψαν μέσα από εποικοδομητικό διάλογο, αποτελούν ένα σοβαρό κεφάλαιο γνώσης και μια «προσημείωση» για μια νέα συνθήκη ζωής στην πόλη.»
Στη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίου δημάρχου, η κίνησή μας δεν πρότεινε δήμαρχο, πιστή στην ιδρυτική διακήρυξή της. Παρόλα αυτά δηλώθηκε εξαρχής ότι θα σεβαστεί την επικρατούσα άποψη, ιδίως αν προέρχονταν με συμφωνία των συνιστωσών που έχουν πίσω τους κόμματα. Δηλώθηκε όμως ότι η στήριξη στον υποψήφιο δήμαρχο προϋποθέτει την τήρηση από μέρους του των κεκτημένων της επιτροπής: προγραμματικό πλαίσιο, συλλογική λειτουργία και κανονισμός λειτουργίας. Αυτό περιμένουμε να πράξει τώρα ο Τάσος Τζήκας.
Η απόφαση λοιπόν πάρθηκε. Ποιο θα είναι τώρα το επόμενο βήμα μας;
Μπήκαμε ήδη στην τρίτη φάση, στην οποία έχουμε να απαντήσουμε καταρχήν στα κρίσιμα ερωτήματα:
* Πώς θα πραγματοποιηθεί στην πράξη η συλλογική λειτουργία του σχήματος που πρέπει να αποκτήσει όνομα και λογότυπο;
* Πώς θα ολοκληρωθεί (εξειδικευτεί) το πρόγραμμα με τη συμβολή και των πολιτών της Θεσσαλονίκης;
* Πώς θα καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια με τρόπο που να είναι αντιπροσωπευτικά και να δώσουν ικανή ομάδα δημοτικών συμβούλων που θα μπορούν να συνεργαστούν και να διοικήσουν το Δήμο;
Στην τελευταία συνάντησή μας εκδηλώθηκε ομόφωνη επιθυμία από τους παρόντες να μείνει η κίνηση «Δώδεκα» ζωντανή και να συνεχίσει το έργο της, εκτιμώντας ότι η μέχρι τώρα δράση της ήταν προς όφελος της υπόθεσης ριζικής αλλαγής στη διοίκηση του Δήμου της Θεσσαλονίκης.
Αυτά προς τα παρόν. Και συνεχίζουμε!

Συνοψίζω, με την ευκαιρία, τη διαδικτυακή δράση της κίνησής μας.
Στους λίγους μήνες ζωής της κίνησης 12, πέρα από τις μικρές και μεγάλες συναντήσεις των 80 μελών της, δημιουργήσαμε το παρόν blog καθώς και τη σελίδα μας στο Facebook.
* Μέχρι στιγμής στο blog μας είχαμε τα εξής: Η πρώτη ανάρτηση έγινε την Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010 και συνολικά είχαμε 40 αναρτήσεις επώνυμων κειμένων και δελτίων τύπου. Μέχρι σήμερα είχαμε 5.555 επισκέψεις ατόμων από 22 χώρες του κόσμου.
* Στο facebook έχουμε 348 φίλους, πάμπολλα σχόλια και πολλές φωτογραφίες από τις συναντήσεις του διαπαραταξιακού. (http://www.facebook.com/pages/Dodeka/124463204260191?v=wall&ref=ts#!/pages/Dodeka/124463204260191?v=wall&ref=ts)


Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Τάσος Τζήκας: ο υποψήφιος δήμαρχός μας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη 25 Αυγούστου 2010

Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή για τη Ριζική Αλλαγή στο Δήμο Θεσσαλονίκης, συζήτησε τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί και κατάληξε στην επιλογή του

ΤΑΣΟΥ ΤΖΗΚΑ

ως πρόταση κοινής υποψηφιότητας προς τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Την εξέλιξη αυτή διευκόλυνε καθοριστικά η παραίτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου από την υποψηφιότητά του.

Η παράταξη «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας» διαφώνησε με την επιλογή της υποψηφιότητας του Τάσου Τζήκα, διότι δεν δεσμεύτηκε σε ένα πολιτικό πλαίσιο για τη ριζική αλλαγή στο δήμο και την πόλη. Μια αλλαγή που μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε αντιπαράθεση προς το «Μνημόνιο», τον «Καλλικράτη» και την αντικοινωνική πολιτική της κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι οι άλλες πλευρές της Επιτροπής Διαλόγου έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στα αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά της εκλογικής μάχης και συνεχίζουν να δεσμεύονται από το κοινό προγραμματικό πλαίσιο της Συμμαχίας.

Η παράταξη «Θεσσαλονίκη – Πρωταγωνίστρια» συμμετείχε χωρίς να καταθέσει υποψηφιότητα και χωρίς να τοποθετηθεί επί της κοινής υποψηφιότητας.

Συμφωνήθηκε η συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα ενισχύσει τη συλλογική λειτουργία του σχήματος.


ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. Θεσσαλονίκη - Πρωταγωνίστρια

2. Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας

3. Οικολογία – Αλληλεγγύη

4. Θεσσαλονίκη Δημιουργική Πόλη

5. Αλλάζουμε την Πόλη

6. Δώδεκα

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Η λήψη μιας σημαντικής απόφασης που χρειάζεται καρδιά και νου.


του Ανδρέα Οικονόμου 
 Οι μάνατζερ λένε «Η αποτελεσματική απόφαση δεν είναι προϊόν συναίνεσης. Αντίθετα, είναι προϊόν αντιπαραθέσεων, διαφωνιών και εξαντλητικής εξέτασης εναλλακτικών λύσεων.» (Drucker)  
Αυτή τη φάση τη ζήσαμε σε ένα βαθμό την προηγούμενη Τρίτη.
Οι ψυχολόγοι πάλι λένε ότι «Σε αποφάσεις δευτερευούσης σημασίας, είναι χρήσιμο να εξετάζουμε τα υπέρ και τα κατά. Σε κρίσιμα ζητήματα όμως, η απόφαση πρέπει να προέρχεται από την καρδιά.» (Freud)  
Αυτό περιμένω σήμερα.
Οι φιλόσοφοι λένε «Μόνο στις αποφάσεις μας είμαστε σημαντικοί.» (Sartre)  
Ήδη πρέπει να αισθανόμαστε σημαντικοί γιατί πήραμε πολλές κρίσιμες αποφάσεις, αλλά τελικά "Προς γαρ το τελευταίον εκβάν έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται" (Δημοσθένης).
Οι συγγραφείς συμπληρώνουν λέγοντας ότι «Όλες οι οριστικές μας αποφάσεις λαμβάνονται ενώ βρισκόμαστε σε μια ψυχολογική κατάσταση που δεν διαρκεί πολύ.» (Proust)
Για το λόγο αυτό σήμερα χρειάζεται σύνεση και προσοχή. Κυρίως δεν πρέπει να ειπωθούν λόγια που δεν παίρνονται πίσω! Γιατί ο Δήμος τους χρειάζεατι όλους για να γυρίσει σελίδα.
Απόψε θα εργαστούμε στο διαπαραταξιακό, όπως μάθαμε να εργαζόμαστε αυτούς τους τελευταίους μήνες, με καρδιά και νου, για να υπάρξει μια αποτελεσματική πολιτική απόφαση και θα σεβαστούμε την απόφαση αυτή ελπίζοντας ότι -έχοντας τα απαραίτητα στοιχεία της αξιοκρατίας και της συλλογικότητας- θα είναι για το καλό της πόλης μας. Γιατί:
«Όταν υπάρχει ανάγκη να πάρεις μια απόφαση, το καλύτερο πράγμα είναι να κάνεις το σωστό. Το δεύτερο καλύτερο πράγμα είναι να κάνεις λάθος. Όμως, το χειρότερο απ' όλα είναι να μην κάνεις τίποτα.» (Roosevelt)
Τελικά, αισιοδοξώντας εκτιμώ ότι, εδώ που φτάσαμε, το βασικό πρόβλημα του διαπαραταξιακού δεν είναι πλέον η αποψινή μας απόφαση, αλλά να δώσουμε μιαν αποτελεσματική απάντηση στο ερώτημα: "Δεδομένης της αποψινής απόφασής μας, ποιο θα είναι τώρα το επόμενο βήμα μας;".

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Επιλέγοντας υποψήφιο δήμαρχο


 της Φανής Τουπαλγίκη
Όλες οι δυνάμεις που συμμετέχουμε στο διαπαραταξιακό έχουμε συμφωνήσει  πως θέλουμε έναν κοινό υποψήφιο και ένα συνδυασμό ικανό να ανατρέψει το σημερινό καθεστώς στην πόλη και έχουμε μπει στην τελική ευθεία επιλογής του.
Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να θέσω κάποιους προβληματισμούς με την παρέμβαση μου αυτή.
1. Δεν είναι απίθανο παρά την παρακμή του καθεστώτος και την κρίση του πολιτικού του φορέα σε συνθήκες αύξουσας α-πολιτικοποίησης, ασφυκτικής δυσαρέσκειας και βαθειάς απογοήτευσης το εκλογικό αποτέλεσμα να καθορίσουν η μεγάλη αποχή, οι παρεκκλησιαστικοί ισχυροί μηχανισμοί, το συντηρητικό φοβικό κλίμα της πόλης και μια καμπάνια λαϊκιστική αντι-ΔΝΤ-αντι-κυβερνητική με άρωμα «ανανέωσης» από τον εκλεκτό του Σαμαρά.
Η εκλογική μάχη ακόμη και με έναν κοινό υποψήφιο των αντι-καθεστωτικών δυνάμεων δεν θα είναι περίπατος.
2. Ενα συλλογικό ηγετικό σχήμα με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο ίσως αποδειχθεί καταλυτικής σημασίας για την ευρύτερη δυνατή συμπαραταξη απέναντι στους κυρίαρχους μηχανισμούς που λυμαίνονται την πόλη  επί ¼ του αιώνα σχεδόν και ίσως δρομολογήσει ανάλογες διαδικασίες για το εξίσου καίριο ζήτημα της εκλογής περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας απέναντι στην υποψηφιότητα του Ψωμιάδη. Οι πολιτικές δυνάμεις ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους.
3. Αν θα ήθελα να περιγράψω το προφίλ του “καλυτερότερου” θα έλεγα ότι σεβόμενοι τις προσωπικές φιλοδοξίες και ιστορίες του καθενός ας επιλέξουμε εκείνο το πρόσωπο που μπορεί να εκφράσει την δυναμική της αλλαγής συνδιάζοντας μια ιστορία προσφοράς και αγώνων στην πόλη με συνθετικές, πολιτικές και διοικητικές ικανότητες, τη γνώση των προβλημάτων της πόλης με ένα όραμα κοινωνικο-πολιτικής αλλαγής, που θα μπορέσει να εκφράσει όχι μόνο τη συντριπτική πλειοψηφία των αντικαθεστωτικών δημοτών αλλά και συντηρητικούς συμπολίτες μας με την αξιοπιστία, τη σοβαρότητα και την ακεραιότητα του.
4. Αν οι δυνάμεις της αλλαγής κατακερματιστούν για να μετρήσουν τα ποσοστά τους είτε να επιβεβαιώσουν μικροκομματικούς καθώς και ατομικιστικούς ηγεμονισμούς είτε ποντάροντας σε αξίες πολιτικού μάρκετινγκ φοβάμαι πως θα ανοίξουν το δρόμο στην αναπαλαίωση του καθεστώτος.

Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

Στην τελική ευθεία για την επιλογή υποψηφίου Δημάρχου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Θεσσαλονίκη, 19.8.2010

Προς

* τα Μ.Μ.Ε.
* Συντάκτες ρεπορτάζ για την Αυτοδιοίκηση

Το Διαπαραταξιακό συνεδρίασε την Τετάρτη 18/8 και κατέγραψε τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν.

Μετά από γόνιμη συζήτηση σε κλίμα συλλογικότητας και αμοιβαιότητας:

1. Επιβεβαιώθηκε ότι η αντίληψη που μας ενώνει είναι η συλλογικότητα στην επεξεργασία θέσεων και στη λήψη αποφάσεων, σε αντίθεση προς το δημαρχοκεντρικό μοντέλο, το οποίο οδήγησε στην κακοδιαχείριση και το μαρασμό της πόλης. Δεν επιδιώκουμε απλά την αλλαγή του Δημάρχου αλλά την έλευση μιας εποχής δημιουργικότητας μέσα από τη συλλογικότητα και τη δημοκρατική συνεννόηση. Κατατέθηκε πρόταση για συλλογική ηγεσία.

2. Συζητήθηκαν οι υποψηφιότητες που κατατέθηκαν: Τάσος Τζήκας, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης.

Υπάρχει η δέσμευση ότι την Τρίτη 24/8 το Διαπαραταξιακό θα κάνει την τελική επιλογή του υποψήφιου Δημάρχου.

Σημείωση:

Υπενθυμίζουμε ότι την Επιτροπή Διαλόγου του Διαπαραταξιακού τη σχημάτισαν παρατάξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης καθώς και κινήσεις-πρωτοβουλίες πολιτών, ανταποκρινόμενες στην επιτακτική ανάγκη «να γυρίσει σελίδα η πόλη».

Μέχρι τώρα έχουν συμφωνήσει:

Α) σε κοινό πλαίσιο Προγράμματος

Β) σε πρόταση για ένα δημοκρατικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Γ) στις διαδικασίες για την ανάδειξη κοινής υποψηφιότητας δημάρχου και ψηφοδελτίου.

ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. Θεσσαλονίκη – Πρωταγωνίστρια

2. Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας

3. Οικολογία – Αλληλεγγύη

4. Αλλάζουμε την Πόλη

5. Δώδεκα

6. Θεσσαλονίκη – Δημιουργική Πόλη

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Θέλει ένωση και συλλογικότητα η ριζική αλλαγή στο δήμο Θεσσαλονίκης.

του Κώστα Νικολάου*

Η δημόσια εμφάνιση της συμμαχίας παρατάξεων («Θεσσαλονίκη Πρωταγωνίστρια», «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας», «Οικολογία Αλληλεγγύη») και κινήσεων πολιτών («Αλλάζουμε την πόλη», «Δώδεκα», «Δημιουργική πόλη») άλλαξε τα δεδομένα και γέννησε την ελπίδα ότι είναι εφικτή η ριζική αλλαγή στο δήμο Θεσσαλονίκης. Και μόνο με την εμφάνιση της συμμαχίας διαψεύστηκαν οι Κασσάνδρες (και όσοι πολεμούν για να μην υπάρξει τέτοια συμμαχία), που ισχυρίζονταν ότι δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε τίποτα οι συνιστώσες της συμμαχίας Και όμως, η συμμαχία παρουσίασε ένα προγραμματικό πλαίσιο με ξεκάθαρο ιδεολογικό και πολιτικό προσανατολισμό, βασισμένο σε τρεις άξονες :
α) την κοινωνικά δίκαιη έξοδο από την οικονομική κρίση,
β) το όραμα για μια πόλη με ταυτόχρονη οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία περιβάλλοντος και
γ) το νέο μοντέλο δημοκρατικής διακυβέρνησης του Δήμου με ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Αυτό συνέβη, διότι δεν είναι αυτή η συμμαχία σπορά της τύχης. Είναι ώριμο τέκνο της σημερινής ιστορικής ανάγκης για μια κοινωνική συμμαχία των εργαζομένων και των μικρομεσαίων στρωμάτων, την οποία μπορεί να εκπροσωπήσει αποτελεσματικά η συμμαχία των προοδευτικών παρατάξεων και κινήσεων πολιτών της Θεσσαλονίκης.

« Και γιατί δεν πρότειναν υποψήφιο δήμαρχο ; », ρωτάνε οι πολέμιοι. « Δε θα μπορέσουν να συμφωνήσουν », λένε πάλι. Ιδού η μεγάλη ιδεολογική και πολιτική διαφορά. Αν θέλεις να αλλάξεις ριζικά το δήμο, πρώτα διαμορφώνεις και παρουσιάζεις το πρόγραμμά σου και μετά επιλέγεις αυτούς που είναι άξιοι να το υλοποιήσουν με τους πολίτες συμμέτοχους. 'Οταν παρουσιάζεις πρώτα τον υποψήφιο δήμαρχο και μετά ψάχνεις για πρόγραμμα, τότε είσαι σαφέστατα μέρος του υπάρχοντος παλαιοκομματικού συστήματος και επιδιώκεις ή την αλλαγή φρουράς ή την αλλαγή διαχειριστή στο δήμο.

Στις πρώτες 100 μέρες ύπαρξης της συμμαχίας άλλαξαν πολλά. Και πρώτα απ’ όλα άλλαξαν απίστευτα τα ίδια τα άτομα που συμμετέχουν. Ενεργοί πολίτες του σοσιαλιστικού χώρου, της ριζοσπαστικής αριστεράς, των οικολόγων, των κινημάτων της πόλης συζητούν και συνυπάρχουν πλέον με αλληλοκατανόηση, αλληλοσεβασμό, αλληλεγγύη, συντροφικότητα.
Κι αυτό, γιατί δεν είναι μια συμμαχία που προέκυψε από συμφωνίες κορυφής, αλλά από τα κάτω.
« Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, απ' τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο ».

* Ο ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ είναι δρ. χημικός περιβαλλοντολόγος, μέλος της Κίνησης Πολιτών « Δώδεκα »

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

Με αφορμή τις εξαγγελίες της υπουργού Περιβάλλοντος κ. Μπιρμπίλη για τη Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Θεσσαλονίκη, 04.08. 2010

Ανακοίνωση της Επιτροπής Διαλόγου δημοτικών παρατάξεων και Κινήσεων Πολιτών για την αλλαγή στο Δήμο Θεσσαλονίκης, με αφορμή την επίσκεψη της Υπουργού κ. Μπιρμπίλη.
Ενημερωθήκαμε από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων και από το δελτίο τύπου του ΥΠΕΚΑ για τις εξαγγελίες της υπουργού Περιβάλλοντος κ. Μπιρμπίλη, που αφορούν τη Θεσσαλονίκη.
Ξανανοίγει μετά από καιρό, παραμονές εκλογών, η συζήτηση για μεγάλα έργα και παρεμβάσεις στη πόλη μας με στόχο την επίλυση χρόνιων προβλημάτων, που αφορούν τη καθημερινότητα όλων μας.
Θεωρούμε ότι η διαδικασία διαβούλευσης για την χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα των έργων που χρειάζεται η πόλη μας δεν θα είναι προσχηματική όπως συνέβη στο παρελθόν αλλά ουσιαστική. Πράγμα που σημαίνει ότι στη συζήτηση θα πρέπει να συμμετάσχουν επί της ουσίας και έγκαιρα οι θεσμικοί εκπρόσωποι και φορείς της πόλης όπως οι δήμοι, ο ΟΡΘ και το ΤΕΕ αλλά και οι πολίτες μέσα από τις συλλογικότητες που έχουν αναπτυχθεί στην πόλη μας και έβαλαν τη σφραγίδα στις εξελίξεις, όπως για παράδειγμα με την υπόθεση της υποθαλάσσιας.
Βλέπουμε ότι επαναφέρεται η αναγκαιότητα του έργου της υποθαλάσσιας, στο οποίο είναι γνωστή η αντίθεση μας και θα τοποθετηθούμε όταν θα είναι πιο σαφείς οι θέσεις του Υπουργείου.
Επειδή η αξιοποίηση του χώρου της ΔΕΘ και του Γ ΣΣ για μας είναι κεφαλαιώδους σημασίας για να ανασάνει η πόλη, μας προβληματίζουν οι δηλώσεις της υπουργού για «διέλευση περιπατητών και ποδηλατών… συνδυάζοντας χρήσεις με τις όμορες δραστηριότητες…. και τη σύνδεσή της με τις απέναντι περιοχές κατοικίας, την παρακείμενη Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ, το Πανεπιστημιακό συγκρότημα του ΠΑΜΑΚ, τα πολλά μουσεία που λειτουργούν στην περιοχή, τη δημιουργία ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου»(από το δελτίο τύπου του Υπουργείου ΠΕΚΑ).
Η μη σαφής δέσμευση της κ. υπουργού για χαρακτηρισμό του χώρου της ΔΕΘ σαν κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, ώστε να δημιουργηθεί μητροπολιτικό πάρκο με ήπιες δραστηριότητες στα ελάχιστα κτίρια που θα παραμείνουν, καθώς και η αναφορά σε «όμορες δραστηριότητες» όσο και αθώες και αν φαίνονται, μας προβληματίζουν σοβαρά για τους στόχους του υπουργείου.
Ο χώρος της ΔΕΘ και του παρακείμενου Γ ΣΣ είναι η τελευταία ελπίδα για να ανασάνει η πόλη. Μόνο σαν χώρο πρασίνου μπορούμε να τον δούμε που θα ενώσει το Σειχ Σου με τη Θάλασσα.
Τέλος οι θετικές αναφορές για θαλάσσια συγκοινωνία, για αναπλάσεις πλατειών για να έχουν νόημα θα πρέπει να συνοδεύονται με χρονοδιαγράμματα και δέσμευση κονδυλίων. Μια πόλη που έχει χορτάσει από ΘΑ δεν πείθεται με αόριστες υποσχέσεις για τη δημιουργία εντυπώσεων ενόψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.

ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. Θεσσαλονίκη – Πρωταγωνίστρια
2. Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας
3. Οικολογία – Αλληλεγγύη
4. Αλλάζουμε την Πόλη
5. Δώδεκα
6. Θεσσαλονίκη – Δημιουργική Πόλη

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

Μπορούμε μιαν Άλλη Πόλη!του Ανδρέα Οικονόμου
Εντόπισα στο πρόσωπο του αγαπητού Δημήτρη Σαλπιστή –λόγω της μεγάλης εμπειρίας και προσφοράς του στο Δήμο Θεσσαλονίκης- τον καλύτερο δικηγόρο του διαβόλου σχετικά με τη λειτουργία της επιτροπής διαλόγου παρατάξεων και κινήσεων πολιτών για τη ριζική αλλαγή στο Δήμο Θεσσαλονίκης και την επικείμενη συμμαχία τους. Τα όσα γράφει αποτελούν πρόκληση τόσο για τη σκέψη μου όσο και για την εμπειρία μου των τελευταίων μηνών στο λεγόμενο διαπαραταξιακό και θα προσπαθήσω να διασκεδάσω τις «ανησυχίες» του.

Γράφει (σε bold), μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Σαλπιστής στην προσωπική σελίδα του *:

Ένα στρατηγικό σχέδιο για το αύριο της Θεσσαλονίκης, δεν μπορεί να είναι προϊόν συζητήσεων, συμφωνιών και συμβιβασμών…
Γιατί, δηλαδή, το στρατηγικό σχέδιο μπορεί να είναι προϊόν συζητήσεων, συμφωνιών και συμβιβασμών μεταξύ των ατόμων μιας δημοτικής παράταξης και όχι ενός ευρύτερου οργάνου; Σαφέστερα εδώ οι απόψεις είναι περισσότερες, περισσότερες και οι πιθανότητες η γνώση που κατατίθεται να είναι εγκυρότερη, ιδιαίτερα όταν η ομάδα έχει την ικανότητα της πολιτικής σύνθεσης.

…μεταξύ αυτόκλητων ενδιαφερομένων!
Το πρόβλημα μάλλον θα υπήρχε αν οι ενδιαφερόμενοι ήταν ετερόκλητοι. Για ενεργούς πολίτες μιλάμε, δηλαδή στη χειρότερη περίπτωση πρόκειται για απλούς ψηφοφόρους. Έλεος! Χρειάζεται λίγος σεβασμός και στους μη επαγγελματίες πολιτικούς.

… τους οποίους χωρίζουν διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές ιδεολογίες και διαφορετικές προσεγγίσεις.
Ε, και; Μπορούν τέτοιες δυνάμεις να σχηματίζουν κυβερνήσεις και να ηγούνται μεγάλων κρατών και δεν μπορούν να διοικήσουν ένα Δήμο!

Πρέπει να προσέξουν πολύ, γιατί ελάχιστα απέχουν από την αίσθηση ότι διαγκωνίζονται για την κατανομή της μελλοντικής εξουσίας,…
Πράγματι, χρειάζεται προσοχή. Και ευτυχώς που μέχρι στιγμής δεν δίνουμε καμιά αίσθηση ότι διαγκωνιζόμαστε … Πρώτο μέλημά μας ήταν το πρόγραμμα και το (μη δημαρχοκεντρικό) μοντέλο διοίκησης του Δήμου. Και μέχρι στιγμής υπάρχει ένας διαθέσιμος υποψήφιος δήμαρχος και αυτός ίσως δεν θα το εκδήλωνε αν έμπαινε στη διαπαραταξιακή συζήτηση από την αρχή. Προσέχουμε λοιπόν. Εξάλλου θα κριθούμε από αυτό το τελευταίο βήμα: πώς θα αναδείξουμε τον κοινό υποψήφιο.

… για την κατοχύρωση της συμμετοχής τους στο αυριανό συνεργατικό σχήμα.
Το αν θα συμμετέχουμε ή όχι είναι στην κρίση των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Το σίγουρο όμως είναι ότι αν η διοίκηση του Δήμου ανατεθεί στη συμμαχία, τότε αυτή η διοίκηση θα είναι συνεργατική, δημοκρατική και συμμετοχική.

Και ακόμη λιγότερο απέχουν από την στιγμή που θα ανταλλάξουν κατηγορίες για ευθύνες διάσπασης της ενότητας, για ηγεμονισμούς κ.λπ.

Πρόκειται για ένα πολιτικό πείραμα πρωτόγνωρο στο δήμο μας και στη χώρα. Μπορεί να καταλήξει -όλοι οι συμμετέχοντες εργαζόμαστε για αυτό- μπορεί όμως και όχι. Τότε δεν θα πρόκειται για κανενός είδους διάσπαση, αλλά για αποτυχία να κάνουμε και το τρίτο σημαντικό βήμα. Θα κρατήσουμε τα κεκτημένα, τα οποία δεν είναι λίγα, και θα συνεχίσουμε. Γνωρίζουμε ότι το εγχείρημα απαιτεί υψηλή πολιτική ωριμότητα και αυτό θα προσπαθήσουμε να επιδείξουμε εμείς, ελπίζοντας ότι ανάλογα θα πράξουν και τα τρία εμπλεκόμενα κόμματα  και δεν θα μας το "χαλάσουν".

Μια Βαβυλωνία προσώπων, απόψεων, ιδεών και πολιτικών, θα ήταν η χειρότερη υπηρεσία στον κοινό τους σκοπό.
Η εμπειρία του διαπαραταξιακού είναι μεν πολιτική αλλά ταυτόχρονα είναι και παιδαγωγική. Ξεκίνησε όπως μια ομάδα ανθρώπων συναντιούνται για πρώτη φορά και καλούνται να χορέψουν ένα σύνθετο χορό. Με τις αλλεπάλληλες συζητήσεις και τη συμμετοχή μας σε ομάδες δουλειάς, βρέθηκε σιγά-σιγά ο κοινός βηματισμός και τώρα μπορούμε και χορεύουμε. Συντονιζόμαστε πλέον! Οι ευαισθησίες και οι κόκκινες γραμμές των συνομιλητών έγιναν αντιληπτές, κατανοητές και σεβαστές από όλους. Επικοινωνούμε ουσιαστικά! Αυτό αποτελεί δώρο για τους συμμετέχοντες, αλλά και προίκα για τα κοινά της πόλης μας.