Δώδεκα

δωδεκα

12:00'

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Παρουσιάστηκε σήμερα η πρόταση για ένα νέο μοντέλο Δημοκρατικής Αυτοδιοίκησης


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο συντονιστής της ομάδας για το Νέο Μοντέλο Δημοκρατικής Αυτοδιοίκησης, Αγγέλου Λάζαρος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στόχος μας είναι οι δημοτικές αποφάσεις να παίρνονται από τους δημότες στους οποίους θα αφορούν.

Βασική λειτουργική αρχή της Συμμαχίας είναι η συνάρθρωση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας με αμεσοδημοκρατικές μορφές. Ενδιάμεσος στόχος, η μετάβαση από το ισχύον δημαρχοκεντρικό μοντέλο, «από πάνω προς τα κάτω», σε ένα νέο σημείο ισορροπίας με το αντίρροπό του, «από κάτω προς τα πάνω».

Βασικά λειτουργικά όργανα:
• Η Γενική Συνέλευση της Γειτονιάς, του Διαμερίσματος, του Δήμου, καθώς και
• οι Θεματικές Γ.Σ. για την Οικονομία, το Περιβάλλον, την Κοινωνική Συνοχή – Αλληλεγγύη, τον Πολιτισμό και όποια άλλα θέματα κριθεί σκόπιμο.

Συμμετοχικός Προϋπολογισμός.
Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός είναι μια δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην οποία οι κάτοικοι της πόλης αποφασίζουν πώς να διαθέσουν μέρος του δημόσιου προϋπολογισμού, μέσα από συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, όπως τοπικές συνελεύσεις, εργαστήρια, προγραμματικές συσκέψεις κ.λπ.
Σε πρώτη φάση, θα δοθούν αρμοδιότητες και κίνητρα για δράση στους Δημοτικούς και Διαμερισματικούς Συμβούλους (6 αποκεντρωμένα «μικρά Δημαρχεία»), οι οποίοι σε Γενικές (Λαϊκές) Συνελεύσεις θα διαβουλεύονται με τους πολίτες για τα θέματα που τους αφορούν. Το πόρισμα των διαβουλεύσεων υποβάλλεται στο αντίστοιχο συμβούλιο και λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη των αποφάσεων.

Αξιοποιείται το Διαδίκτυο τόσο στην ανάδειξη προβλημάτων και την καταγγελία αυθαιρεσιών κατά του δημόσιου συμφέροντος, όσο και στη λήψη τοπικής σημασίας αποφάσεων ή την έκφραση της γνώμης των δημοτών.

Γνώση και συμμετοχή: Η Συμμαχία θέτει την Επιστήμη και η Τεχνολογία στην υπηρεσία των πολιτών, με συνεχή επιμόρφωση σε θέματα και διαδικασίες αυτο-διοίκησης.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνάπτει εξ΄ αρχής συμβάσεις με τα ΑΕΙ της πόλης για:
• Την πραγματοποίηση ερευνών, μελετών και διαδικασιών παρακολούθησης, αξιολόγησης και διαρκούς βελτίωσης των αποτελεσμάτων του Σ.Π.
• Την υποστήριξη των Αυτοδιοικητικών επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων τους.

Επίσης, ο Δ.Θ. διασυνδέεται με επιλεγμένες πόλεις του κόσμου, παρόμοιου μεγέθους, οι οποίες έχουν παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές και αποτελέσματα κατά την εφαρμογή του ΣΠ και είναι πρόθυμες να μεταφέρουν στην πόλη μας τις εμπειρίες τους.

Η Συμμαχία επιδιώκει τη δημιουργία νέων σχέσεων στο Δήμο, ανάμεσα στην Αυτοδιοίκηση, τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, τις Κοινωνικές εκπροσωπήσεις, τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα με στόχο:

1. την οικονομική ανάπτυξη με περιβαλλοντική προστασία και κοινωνική δικαιοσύνη-συνοχή-αλληλεγγύη, όπου η Αυτοδιοίκηση έχει καθοριστικό ρόλο,

2. το χτίσιμο μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας, όπου η πολλαπλασιαστική δυναμική της συλλογικότητας μπολιάζεται με την έμπνευση, την ευρηματικότητα και τη δημιουργικότητα της ελεύθερης προσωπικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου