Δώδεκα

δωδεκα

12:00'

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Παρουσιάστηκε σήμερα η σύνοψη επιλεγμένων θέσεων του Κοινού Προγράμματος.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο συντονιστής της ομάδας εργασίας για το Πρόγραμμα, Κώστας Νικολάου

Σύνοψη επιλεγμένων θέσεων του Κοινού Προγράμματος
Η επιτροπή που σχημάτισαν παρατάξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης καθώς και κινήσεις-πρωτοβουλίες πολιτών, ανταποκρινόμενες στην επιτακτική ανάγκη να «γυρίσει σελίδα η πόλη», κατέληξε ύστερα από διάλογο στη διατύπωση ενός κοινού πλαισίου Προγράμματος, το οποίο συνδυάζει το όραμα για την πόλη με την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης που χτυπάει κατά κύριο λόγο τις πιο αδύναμες και φτωχές ομάδες του πληθυσμού.Οι παρακάτω εκτιμήσεις - βασικά σημεία συνιστούν μια επιλεγμένη σύνοψη των αρχικών θέσεων του Κοινού Προγράμματος:

Α.        Κοινωνικά δίκαιη αντιμετώπιση της κρίσης

1.    Οι φετινές δημοτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν με φόντο τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης - προϊόν της άνευ προηγουμένου επιθετικής πολιτικής του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου - αλλά και στο πλαίσιο της διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας με τον «Καλλικράτη».
2.    Βιώνουμε μια πρωτοφανή ιστορικά επίθεση του μικρότερου αλλά και πλουσιότερου ποσοστού της κοινωνίας εναντίον της συντριπτικής πλειονότητας του πληθυσμού, με τα κοινωνικά άδικα μέτρα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να κάνουν τους μικρομεσαίους – φτωχούς, τους φτωχούς - φτωχότερους και τους πλούσιους - πλουσιότερους.
3.    Η κοινωνικά δίκαιη αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής κρίσης στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να επιτευχθεί από μια κοινωνική συμμαχία μισθωτών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ανέργων και σπουδαστών, αυτοαπασχολούμενων, μικρών επιχειρηματιών, εμπόρων, ελευθέρων επαγγελματιών, που έχουν κοινά συμφέροντα σε αυτή τη φάση.
4.    Η κοινωνική αυτή συμμαχία μπορεί να εκπροσωπηθεί αποτελεσματικά – σε επίπεδο δήμου - από μια πολιτική συμμαχία των προοδευτικών παρατάξεων και κινήσεων πολιτών που, με βάση την κρισιμότητα της κατάστασης, είναι περισσότερα αυτά που τους ενώνουν από αυτά που τους χωρίζουν. Αυτή η συμμαχία πρέπει και μπορεί να εργαστεί για μια εναλλακτική και κοινωνικά δίκαιη έξοδο από την κρίση, αλλάζοντας τις προτεραιότητες της πόλης και διεκδικώντας από την κεντρική εξουσία τους πόρους που έχει ανάγκη.
5.    Κύριο ιδεολογικό στίγμα αυτής της συμμαχίας είναι η αντιπαράθεση με την κυρίαρχη ιδεολογία του ατομικισμού και της κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης των προβλημάτων της πόλης και η ανάδειξη των ιδεών της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ενεργού συμμετοχής και του συλλογικού καλού.

Β.         Το όραμά μας για την πόλη

Αειφορία – Πράσινη οικονομία – Διεθνής ρόλος
6.    Το όραμά μας για την πόλη διέπεται από τις αρχές της αειφορίας, δηλαδή, μιας οικονομικής ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία του περιβάλλοντος.
7.    Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η αναδιάρθρωση της οικονομίας της πόλης και η προώθηση μορφών πράσινης, κοινωνικής-αλληλέγγυας οικονομίας, ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία και η περιθωριοποίηση στρωμάτων της πόλης.
8.    Υπεράσπιση των συλλογικών αγαθών και του συλλογικού συμφέροντος, αλλά και της συμμετοχής και αυτενέργειας των πολιτών.
9.    Ο σχεδιασμός της υλοποίησης του οράματός μας για την πόλη λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες και περιλαμβάνει πολιτικές υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.
10.   Ανάδειξη των βασικών πλεονεκτημάτων της πόλης: Λιμάνι – ΔΕΘ – Πανεπιστήμια – Ζώνη Καινοτομίας.
11.   Χωρίς μεγαλοϊδεατισμούς η Θεσσαλονίκη πρέπει να αναπτύξει τις σχέσεις της με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, να δικτυωθεί με τα βαλκανικά αστικά κέντρα και να συμβάλει στη συλλογική αναβάθμιση της περιοχής των Βαλκανίων εντός μιας Ευρώπης ενωμένης και αλληλέγγυας, μιας Ευρώπης των λαών.

Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, του ενεργειακού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
12.   Προτεραιότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ): Πλήρες δίκτυο λεωφορειολωρίδων - Προτεραιότητα ΜΜΜ στις διασταυρώσεις - Τηλεματική - Σιδηροδρομικές συνδέσεις, Τραμ και προαστιακός σιδηρόδρομος – Θαλάσσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία.
13.   Προώθηση δικτύων ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων.
14.  Εφαρμογή ενιαίου σχεδίου στάθμευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης με έμφαση στη δημιουργία χώρων στάθμευσης περιφερειακά του κέντρου.
15.  Άμεση εφαρμογή της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας παντού και προώθηση κατά προτεραιότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
16.   Αστική ανανέωση με πράσινες στέγες και ενεργειακή λειτουργία των κτηρίων, «πρασίνισμα» των δημόσιων και σχολικών κτηρίων.
17.  Ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης στους πολίτες, τους μαθητές και τους νέους σε κατεύθυνση ενάντια στον καταναλωτισμό.

Προστασία και αύξηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου
18. Προστασία, αύξηση και ισομερής χωρική και κοινωνική κατανομή του πρασίνου με δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος πράσινων δημόσιων χώρων και διασύνδεση μεταξύ τους (πράσινες διαδρομές), όπως η μετατροπή του χώρου της ΔΕΘ (μετά τη μεταφορά της) σε πράσινη ζώνη ενοποίησης του δάσους Σέιχ-Σου με το πάρκο παραλίας.
19.   Προστασία και αναβάθμιση του περιαστικού δάσους.

Διαχείριση απορριμμάτων, υδάτων και οικοσυστημάτων
20. Άξονες απόλυτης προτεραιότητας της πολιτικής για τα στερεά απορρίμματα: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Ενεργειακή αξιοποίηση, Υγειονομική ταφή υπολειμμάτων
21.  Σχέδιο και ενιαία διαχείριση της ευρύτερης περιοχής του Θερμαϊκού Κόλπου, προστασία των υδατικών αποθεμάτων και οικοσυστημάτων, αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και ποιοτικού ελέγχου του πόσιμου νερού. «Δημοτικοποίηση»της ΕΥΑΘ ως μεταβατική λύση στο πλαίσιο μιας εθνικής πολιτικής φυσικών πόρων και διαχείρισής τους από τις τοπικές κοινωνίες.

Προώθηση τουρισμού – έρευνας – πολιτισμού – εκπαίδευσης - πρόνοιας
22.   Προώθηση επιστημονικού, ιστορικού, οικολογικού, αθλητικού, επιχειρηματικού τουρισμού όλο το χρόνο.
23.  Υποστήριξη μιας επιστημονικής έρευνας προσανατολισμένης στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της Θεσσαλονίκης.
24.  Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων - διεκδικήσεων εργαζομένων. Η πολυπολιτισμικότητα απάντηση στο ρατσισμό και τον εθνικισμό.
25. Συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στη δημοκρατική μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών θεσμών, ώστε να αντιμετωπιστεί η σχολική διαρροή και το πρόβλημα της εκπαίδευσης των μεταναστών-προσφύγων. Ουσιαστική υποστήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ώστε να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος. Εξασφάλιση χώρων για σχολική στέγη και με την παραχώρηση των οικοπέδων που έχει δεσμευμένα η Εκκλησία.
26.  Υποστήριξη της ελεύθερης χρήσης του Διαδικτύου, πύκνωση των σημείων της πόλης για δωρεάν πρόσβαση.
27.   Πρόνοια για δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους άθλησης και δραστηριότητας.
28.  Εφαρμογή προγραμμάτων και δικτύων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόνοιας, με έμφαση στην πρόληψη και την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας.
29.  Έκδοση «Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης» με δικαιούχους τους: συνταξιούχους του ΟΓΑ, Δικαιούχους του ΕΚΑΣ, Απόρους της Πρόνοιας, τρίτεκνες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες και ΑΜΕΑ.

Υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης
30.  Υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης - Προστασία και ανάδειξη της διαχρονικής πολυπολιτισμικής-κοινωνικής ιστορίας της πόλης.

Η επεξεργασία των θέσεων του Κοινού Προγράμματος συνεχίζεται και το τελικό Πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ύστερα από δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες στα δημοτικά διαμερίσματα και τις γειτονιές του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Φωτογραφίες από τη Συνέντευξη Τύπου:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου